อาหารปรุงสำเร็จ : Finish Food


ชุดเนื้อโคขุนย่างจิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียว


Steak set