เนื้อสด/แช่แข็ง : Frozen beef


เนื้อวัวแดดเดียว / Frozen Beef Jerky


เสือร้องไห้วัว / Frozen Beef Brisket


เนื้อใบพายวัว / Frozen Beef Oyster Blade


เนื้อสันแหลมวัว / Frozen Beef Rib Eye


เนื้อแดงวัว / Frozen Beef Lean Meat