เนื้อสไลด์ : Sliced beef


เนื้อลายวัวสไลด์ / Frozen Beef Hump


เนื้อ3ชั้นสไลด์


น่องลายสไลด์


สันในสไลด์ / Frozen Beef Tenderloin


สันนอกสไลด์ / Frozen Beef Sirloin