อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก


ชุดเนื้อโคขุนย่างจิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียว


ลูกชิ้นเนื้อเกรด A


แหนมเนื้อ


ไส้กรอกอีสานเนื้อวุ้นเส้น


ไส้กรอกอีสานเนื้อวุ้นเส้น


ไส้กรอกอีสานไก่